Att 5G ligger i startgroparna för att ta över efter rådande 4G både talas och forskas det om idag. Såväl fakta som spekulationer cirkulerar på nätet och hur effekten av dess inträde som den nya generationens mobila nätverk blir återstår att se. Det som de flesta är ense om är förväntningen på en klar förbättring för användaren.

Med snabbare hastighet i våra mobila enheter och datorer kan livet förenklas för många av oss. Även om människor på de flesta platser har tillgång till och surfar på ett snabbt nät idag så upplever man ändå fördröjningar, ”latency”, vilket är ett exempel på något man hoppas slippa med 5G. Allteftersom förväntningarna ökar på olika typer av ny teknik i världen, inte minst när det gäller intåget av exempelvis självkörande bilar, så är det av yttersta vikt att undgå fördröjningar. Det är alltså inte längre våra smarta telefoner som kräver utrymme på olika frekvensband utan fler och fler av de enheter vi använder kommer att med hjälp av 5G ha kapaciteten att vara uppkopplade samtidigt.

På arbetet

I tider då världen drabbats av en omfattande pandemi av sällan skådat slag i nutid har konsekvenserna varit olika. Ett har varit sättet vi arbetar på. Redan tidigare har andelen människor som via datorn hemifrån utför sitt dagliga arbete ökat, och covid-19 har bidragit till att cementera denna trend på arbetsmarknaden.

Med platsoberoendets både för- och nackdelar så är troligen trenden ändå att jobba på andra platser än det traditionella kontoret här för att stanna. Det man har sett under denna ökning av hemarbetare är att trycket ökat på nätverken då många samtidigt ska få sin arbetsdag att gå ihop på distans. Att fullt förlita sig på varje enskild medarbetares eget nätverk hemma är inte helt säkert och med 5G:s intåg så är förhoppningen att detta ska underlättas.

I hemmets vrå

5G för hemmet

Utvecklingen där vi går mot en mer uppkopplad värld där våra prylar kan byta information sinsemellan speglas även i våra hem. Redan idag har vi mer uppkopplade saker hemma som kylskåp, övervakningskameror och högtalare. Benämningen ”Internet of things”, även förkortad ”IoT”, är helt enkelt alla de saker vi har som är uppkopplade mot nätet och med 5G så är inte tanken omöjlig att det kan tänkas bli ytterligare föremål som står i uppkoppling i framtiden för att förenkla hemmets bekvämligheter.

I framtiden

Det finns många områden där 5G enligt forskning skulle kunna komma att underlätta och göra positiv skillnad i världen. Att det finns rum till förbättring gällande många områden där människan är verksam råder ingen större tvekan om, exempelvis talar man om möjligheten att med 5G skapa ett bättre och mer energisparande flöde i trafiken. En effektivare hantering av sopor och förbrukning av vatten skulle kunna vara ett annat sätt att nyttja 5G.

Även inom jordbruket ser man att sådant som exempelvis bevattning skulle kunna komma att ske mer individuellt i framtiden mot vad den gör idag.

Sjukvården kräver också mycket resurser och med hjälp av den nya tekniken kan spännande och effektiva lösningar utvecklas och bidra till en bättre vård. Idag finns redan möjligheten till virtuella möten mellan patient och läkare som ett alternativ till verkliga läkarbesök, och med 5G tänker man sig ytterligare en utveckling från dagens teknik.

5G för ett enklare liv

Som sagt är användningsområdena tänkta att vara omfattande gällande den nya generationens nätverk. Vad man med 5G:s hjälp i framtiden kommer kunna uppnå återstår att se, men många är det som är intresserade av hur man på bästa sätt kan dra nytta av den. Vare sig det gäller företag, privatpersoner eller självkörande bilar så är det sannolikt ett ”digitalt segertåg” att vänta med positiva effekter av ett snabbare nätverk med nästintill sömlösa svarstider.