Idag är det många företag som erbjuder sina medarbetare möjligheten att arbeta på distans, vilket har lett till att många väljer att arbeta en viss tid hemifrån. Många arbetar också på distans då de är på affärsresor eller är ute hos kunder. Detta ställer krav på att medarbetarna har tillgång till en bra mobil utrustning så att de kan koppla upp sig mot nätet var de än befinner sig.

För ett mobilt arbete så krävs det att man har en mobil enhet som exempelvis en mobiltelefon eller en surfplatta som har tillgång till internet. Internetåtkomst bör kunna ske genom trådlöst internet eller genom uppkoppling till mobilnätet, där åtkomst för wifi saknas. Det är också viktigt att den mobila enheten har en bra hastighet så att den som arbetar på distans snabbt kan ladda ned eller upp data till företagets servrar. Självklart krävs det också att medarbetarna har tillgång till sin e-post och de system som medarbetarna behöver komma åt för att kunna arbeta på distans.

Om medarbetarna utför med avancerade uppgifter på distans är en bärbar dator att föredra. Med en bärbar dator kan medarbetarna enkelt arbeta med sina arbetsuppgifter oavsett var medarbetarna befinner sig, så länge de har en uppkoppling mot internet. Med en bärbar dator kan medarbetare visa presentationer ute hos kunder, komma åt affärssystem, fakturering och andra system som är nödvändiga för att kunna genomföra affärer eller för att lämna eller hämta data. En bärbar dator har möjlighet att koppla upp sig mot internet genom wifi eller där wifi saknas så kan uppkoppling genom en mobil enhet användas.

En sak som är väl värd att reflektera över är också ansvarsfördelningen arbetsgivare / arbetstagare vid hemarbete.

Mobil utrustning vid distansarbete hemma

Om man har medarbetare som arbetar hemifrån krävs det också en del utrustning för att medarbetarna ska kunna arbeta effektivt mot företagets system. Hemma kan man använda sig av en stationär dator som har en uppkoppling mot internet. Därefter kan medarbetarna logga in till företagets interna IT-system genom en VPN anslutning, som anger vilken behörighet varje medarbetare har och vilka system de har rätt att ansluta till. Medarbetarna kan också arbeta mot företagets webbaserade system som exempelvis e-butiker, produktsystem, kundsystem, säljsystem eller hemsidor. Det innebär att det inte finns några begränsningar över vilka arbetsuppgifter som kan utföras vid distansarbete eller mobilt arbete.

Om man arbetar med försäljning kan det vara bra att det också finns en skrivare där avtal kan skrivas ut som sedan lämnas över till kunderna.