Att byta elbolag kan innebära att du får bättre villkor men också att du kan spara pengar varje år genom minskade energikostnader. Det finns ett stort antal elbolag på marknaden idag som erbjuder varierande elavtal och priser vilket gör att det kan vara svårt att hitta det elbolag som kan erbjuda dig de bästa villkoren. Nedan följer 5 tips när du ska byta elbolag.

1. Granska ditt befintliga elavtal

Innan du kan byta elbolag behöver du granska villkoren i ditt befintliga avtal så att du har möjlighet att kunna säga upp detta i förtid utan att bestraffas med avgifter. Dessutom har vissa elbolag långa uppsägningstider, upp till 6 månader, vilket innebär att du behöver säga upp avtalet i god tid innan du byter elbolag. Tänk på att flera elbolag har automatisk förlängning av sina avtal vilket innebär att du inte kan vänta ut att avtalet ska förfalla då det automatiskt förlängs om du inte säger upp detta.

2. Rörligt eller fast elavtal

Du behöver bestämma om du vill ha ett rörligt avtal, vilket innebär att du kan teckna ett avtal med timmätning, eller ett fast avtal med månadsmätning. Om du har timmätning kan du själv påverka dina elkostnader genom att minska elförbrukningen under de timmar som elen är dyrare och istället utföra el-krävande saker då elen är billigare.

3. Välj energikälla för din el

Om du vill köpa förnybar elektricitet som produceras genom vind, vatten eller solen kan du hos de flesta elbolagen teckna avtal för att endast köpa miljövänlig elektricitet.

4. Jämför elpriser

När du ska byta elbolag så vill du byta för att du ska kunna spara in pengar på din energiförbrukning. Därför är det viktigt att du jämför priser hos flera olika elbolag innan du väljer det elbolag som du vill teckna avtal med. På en jämförelsesida för elbolag kan du hitta all information du behöver om villkor, bindningstider, avtalsformer och priser från flera olika elbolag. Det gör att du enklare kan hitta det elbolag som passar dig och dina behov bäst.

5. Granska elavtalen

Innan du tecknar ett nytt avtal med ett elbolag ska du alltid granska avtalets villkor först. Du ska aldrig välja ett så kallat anvisat avtal utan själv aktivt välja avtalsform. Du bör också granska vilka uppsägningstider som gäller och om det finns någon bindningstid. Tänk på att de allra flesta elavtal automatiskt förlängs om man inte säger upp avtalet en viss tid innan avtalet förfaller.